Daňové priznanie

Daňové priznanie fyzických a právnických osôb

Daň z príjmov

Povinnosť platenia dane z príjmov sa vzťahuje na každého občana, ktorý v zdaňovacom období (v kalendárnom roku) 2015 dosiahne zdaniteľné príjmy (t.j. príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené) vyššie ako 1 901,67 eura.

Poskytované služby

Spracujeme daňové priznania a zabezpečíme kompletnú administratívu v oblastiach:

  • Daň z príjmov právnických osôb
  • Daň z pridanej hodnoty a kontrolný výkaz
  • Daň z príjmov fyzických osôb
  • Zastupovanie v komunikácii s daňovým úradom a inými inštitúciami, zastupovanie v prípade kontroly z daňového úradu