Mzdy a personalistika

Spracovanie miezd a personalistika - Výplatné pásky, prihlášky a odhlášky do poisťovní, odvody do poisťovní, mesačné, štvrťročné výkazy, hlásenia

Mzdy

Mzdová evidencia podľa aktuálnej legislatívy.

Personalistika

V rámci personalistiky sa evidujú jedinečné údaje o zamestnancovi. Tieto údaje sú podkladom pre výpočet miezd, odvodov na sociálne a zdravotné poistenie, preddavkov na daň, ale i pre administratívne účely a komunikáciu. Personalistika zahŕňa agendy Zoznam zamestnancov, Zoznam pracovných pomerov, Evidenciu dovolenky a Dochádzku zamestnancov. Zamestnancom zaevidovaným v Zozname zamestnancov je možné pridávať pracovné pomery, pričom jeden zamestnanec môže mať definovaných viac pracovných pomerov. V pracovnom pomere viete zadefinovať mzdové údaje zamestnanca, poistné, príplatky, zrážky, číslo osobného účtu, atď.